сервизна врата в предна преграда

Сервизната врата в предна преграда ви позволява да извършвате дейности по поддръжка зад подвижната преграда на вашето ремарке с подвижен под. Това ви позволява удобно да почиствате подвижния под и да извършвате поддръжка. 

arrow-left settings