задна врата с люк за проби

Люкът за проби позволява вземането на малка част от товара за целите на контрола на качеството. Това означава, че не е необходима водача да открива платнището, за да бъде взета проба отгоре. 

arrow-left settings