предпазни плочи за краищата на подови дъски

Тези предпазни плочи, които могат да се монтират към краищата на подовите дъски увеличават техния живот до максимум. Освен това, заварените крайни капачки са добре защитени, което означава, че те никога не могат да се отделят и да попаднат в товара. 

arrow-left settings