улей за асфалт

Улеят за асфалт позволява лесното разтоварване на асфалта във всеки тип асфалтополагаща машина. Определени асфалтополагащи машини не отговарят на стандартните размери на строителните самосвали, но улеят за асфалт разрешава този проблем. 

arrow-left settings