Поверителност

СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Молим Ви внимателно да се запознаете със следните условия за ползване на този уебсайт.

Молим Ви внимателно да прочетете тези общи условия, преди да посетите нашия уебсайт. Достъпът до настоящия сайт www.stas.be и/или използването му автоматично означава, че посетителят изцяло е съгласен с общите условия за ползване. Ако не сте съгласен със съдържанието на уебсайта, молим Ви да не я посещавате и да не я използвате. Този уебсайт „www.stas.be“ се поддържа от Stas NV, адрес: ул. „Фландерс Фийлдвех“ № 45, 8790 Варехем, Белгия, ДДС №: ВЕ 0430.995.942.

Интелектуална собственост

Всичките материали, които се намират на сайта, са интелектуална собственост на Stas NV. Не се позволява копирането или репродуцирането на материалите, освен в случаите, когато това е необходимо, за да се четат онлайн. Въпреки това ограничение, Вие имате правото да разпечатате цели страници от съдържанието за лични нужди. Точност на информацията Stas NV ще положи нужните усилия, за да поддържа актуално и вярно съдържанието на сайта, но отказва да приеме всякаква отговорност или претенции за щети, възникнали вследствие на факта, че Вие, като посетител, се позовавате на съдържанието на сайта. Stas NV си запазва правото по всяко време частично или изцяло да променя съдържанието на настоящия сайт, както и временно или окончателно да го извади от употреба, без предварително да предупреждава потребителя за това.

Авторски права

Всички текстове, коментари, заглавия, снимки, звуци, картини, данни, рисунки, анимации (със звук или без), видеоклипове, илюстрации и др., които се намират на сайта, както и концепцията, формата, евентуалните бази данни и (част от) софтуера, са собственост на Stas NV и/или се използват от Stas NV с предоставен за целта лиценз, са защитени от съответното законодателство за авторското право, неговите сходни права, правата за базите данни, правата за интелектуална собственост и правата „sui generis“. Stas NV разрешава използването на електронно копие на (част от) сайта или на неговите съставни части при условие, че не бъде променян оригиналът и че използването на сайта става съгласно законодателството и законовите разпоредби в тази връзка.

Използване на сайта и неговото съдържание

Потребителят се задължава да използва предоставената на този сайт информация съгласно разпоредбите на настоящите общи условия за ползване и съгласно законовите разпоредби в тази връзка. Потребителят се задължава да не извършва на сайта незаконни действия, които биха накърнили правата и интересите на трети лица, които биха нанесли щети на сайта или биха го претоварили, извели извън употреба, дискредитирали и/или обрекли на неуспех. Освен това потребителят се задължава да не извършва действия или да прави изявления, които биха накърнили името или имиджа на Stas NV. Потребителят се задължава да не изпраща елементи от този сайт (или неговото съдържание), по имейл или по друг начин, който е незаконен, би нанесъл щети, е безотговорен, заплашителен, нецензурен, расистки или осъдителен. Потребителят декларира съгласието си да обезщети, освободи от отговорност и, ако е необходимо, да защити Stas NV от всички искове от трети лица и/или разходи (в това число, но не само нормалните адвокатски хонорари и разходи), произтичащи от неправилното използване на уебсайта, от неспазването на разпоредбите на Общите условия за ползване или съучастие в нарушаването на правото на интелектуална собственост на Stas NV.


Privacy Statement

Confidential processing of personal data

Stas nv attaches great importance to the privacy of its users. We understand that your trust is our most important capital. This privacy statement (hereafter referred to as the “Privacy Statement”) also applies to (i) our website https://www.stas.be (hereafter referred to as the “Website”).

You can visit our site, obtain information about our services, and view blog posts without specifying your personal data.


If you do share personal data with us, we will treat it with confidentiality in compliance with the provisions below and national and international legal regulations.

Stas nv wishes to emphasise that at all times it attempts to act in accordance with (i) the Belgian Privacy Law of 8 December 1992 for the protection of personal privacy with the processing of personal data.

This Privacy Statement includes information about the personal data that STA nv collects, as well as how Stas nv uses and processes these personal data.

Please read this Privacy Statement together with the cookie policy of Stas nv.

Categories of processed personal data

The data that you share with us can include personal data. “Personal data” is understood as all data about an identified or identifiable natural person (“the data subject”); considered as identifiable is a natural person who can be directly or indirectly identified, namely on the basis of an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or on the basis of one or more elements that characterise the physical, physiological, genetic, psychological, economic, cultural or social identity of the natural person.

Stas nv can collect and process the following personal data:

 • Surname:
 • Forename:
 • Email address:
 • Telephone number:
 • Company name:
 • Correspondence data to and from Stas nv

Stas nv also automatically collects anonymous information concerning your use of the Website. Stas nv will for example automatically log which parts of the Website you visit, which web browser you are using, which website you visited when you gained access to the Website, and your IP address. We cannot identify you on the basis of these data, but they do allow Stas nv to create statistics concerning the use of the Website and send more targeted communication.

See the cookie policy for more information about this.

Purpose of the processing

If you share your personal data with us, they are included in our database with the purpose of:

 • Improving the quality of our services and information;
 • Informing you with tips and details about new developments in the IT world;
 • Informing you about the services we offer;
 • For statistical purposes;


Permission for processing

If you wish to leave your personal data on our website, you will be asked (by opt-in) if you want to give your permission for the processing of the data by Stas nv. This permission will be given by ticking a box, which mentions that you give Stas nv permission to process your personal data for the abovementioned purposes. You have the right to withdraw your permission at any time. Withdrawal of your permission will, however, not affect the legality of processing that took place before the withdrawal of your permission. Should you wish to withdraw your permission, you can do this by notifying Stas nv using the email address: sales@stas.be

Making personal data available to third parties

Stas nv will not share your personal data with third parties, unless this is required for the provision of services by Stas nv and their optimisation (such as but not limited to maintenance work, processing payments and database management). If it is necessary for Stas nv to share your personal data with third parties in this context, the third party concerned must use your personal data in accordance with the provisions of this Privacy Statement.

Without prejudice to the above, it is however possible that Stas nv will share your personal data with the competent authority (i) when Stas nv is compelled to do this on the basis of the law or within the context of legal or future legal proceedings and (ii) to protect and defend our rights.

In all other cases, Stas nv will not sell, lease or pass your personal data to third parties unless it (i) has obtained your permission for this and (ii) has entered into a data processing agreement with the third party concerned which contains the necessary guarantees relating to confidentiality and privacy conformity of your personal data.

Storage of personal data

Unless a longer retention period is required or justified (i) by law or (ii) by compliance with another legal obligation, Stas nv only retains your personal data for the period that is required for the achievement and completion of the objectives as described in the Privacy Statement under ‘use of personal data’.

Your rights

 • Right to information: When you wish to exercise your rights, or if you have questions concerning the processing of your data, please contact sales@stas.be;
 • Right to access: Users have the right to access the personal data about you that Stas nv possesses;
 • Right to the correction, completion or updating of your personal data;
 • Right to erase your personal data;
 • Right to restrict the processing of your personal data: Under certain circumstances, you have the right to request Stas nv restrict the processing of your personal data;
 • Right to transfer your personal data;
 • Right to object to the processing of your personal data: If you no longer wish to receive newsletters or information about our services, you can unsubscribe at any time by clicking on the “unsubscribe” button at the bottom of each email sent by Stas nv.

Security of personal data

Stas nv is committed to taking reasonable, physical, technological and organisational precautionary measures for the prevention of (i) unlawful access to your personal data, as well as (ii) loss, misuse or the changing of your personal data.

Stas nv will save all personal data that it has collected in the cloud (with data centre(s) in the EU).

Cross-border processing of personal data

Stas nv guarantees that no personal data will be transferred outside Europe or the European Economic Area (EEA).

Privacy Statement Update

Stas nv can, at any time, change and update the Privacy Statement without prior notice by publishing a new version on the Website. For this reason, it is strongly advised to regularly check the Website and the relative page on which the Privacy Statement is displayed to be certain that you are familiar with any changes. The date of the most recent version is always updated and can be seen at the bottom of the Privacy Statement.

Other websites

The website can contain hyperlinks to other websites. Under no circumstances is Stas nv responsible for the privacy policy or the privacy practices of any third party.

Questions and complaints

If you have any questions about the Privacy Statement or how Stas nv collects, uses or processes your personal data, please contact us:

 • By email: sales@stas.be
 • By post: Flanders Fieldweg 45, 8790 Waregem
 • By telephone: +32(0) 56 60 01 91

If you have any complaints about how Stas nv collects, uses and/or processes your personal data, you can submit a complaint to the Privacy Commission.

Privacy Statement version: 23/05/18


Cookie Policy

1. General

Stas nv (hereafter referred to as “Stas nv”, “we”) mainly uses cookies to record your surfing experience on www.stas.be (hereafter referred to as the Website”). All data that Stas nv collects from its cookies is anonymous and is only used to understand the customer experience on the Website with the purpose of improving the performance and usability of this Website.

Stas nv is entitled to update this cookie policy by publishing a new version on the Website. It is therefore strongly advised to regularly check the Website and the relative page on which the cookie policy is displayed to be certain that you are familiar with any changes. As soon as a new cookie policy comes into effect you will again be asked for permission for the use of cookies.

2. What is a cookie?

A cookie, also known as an HTTP cookie, a web cookie or a browser cookie, is usually a small text file sent from a website and saved in the web browser or on the user’s appliance while a user is surfing a website or using a mobile application. When the user goes to the same website in the future, the data saved in the cookie can be collected by the website to inform the website of the user’s previous activity. Cookies were designed as a reliable mechanism for websites to remember the status of the website or the past activity of the user. They help us to optimise your visit to the Website, to remember technical choices (for example language choice, a newsletter, etc.) and to display more relevant services and offers. If you want to visit the Website, Stas nv advises you to allow the cookies. But if you prefer not to do this you are always free to refuse them.

Cookies can remember: clicks on certain buttons, logging in or a recording of the pages visited by the user, and this even months or years ago. Although cookies cannot contain viruses and cannot install malware on the guest computer, tracking cookies and particularly third-party tracking cookies are often used as ways to compile long-term data on a browser history of individuals – a big privacy concern that was a cause for European and American lawmakers to take action in 2011. This cookie statement is in accordance with current Belgian law (Law of 10/07/2012 for the establishment of provisions concerning electronic communication, Belgian Official Journal 20/9/2012).

This Website uses different types of cookies:

• The strictly necessary cookies: As the name implies, these cookies are strictly necessary to enable you to surf the Website or use the Platform or certain functions which you have requested.

• Cookies for functionality: These cookies improve the functionality of the Website by saving your preferences.

• Tracking cookies: These cookies last longer than user sessions. When the Max-Age of a permanent cookie is set to one year, in that year the initial value included in the cookie will be sent back to the server each time the user visits the server. This is done to save essential information such as how the user first arrived on the Website. This is why they are also called tracking cookies. For example, when you have selected your required language, the Website will save your preference as a permanent cookie in your browser. When you visit the Website again, the Website will use the permanent cookie to ensure that the content is supplied in the language you selected.

• Performance cookies: These cookies help to improve the performance of the Website and therefore provide a better user experience. Stas nv makes use of Google Analytics, a popular web analysis service offered by Google Inc. Google Analytics uses cookies to help Stas nv analyse how users use the Website. It registers the number of visitors and gives Stas nv information about their general behaviour – such as the typical duration of a visit to the Website or the number of pages that a user views on average.

• Third party cookies: To support its communication Stas nv has put its content on social media channels such as YouTube, Facebook, Twitter and LinkedIn, while Stas nv also makes use of the sharing possibilities on social networks. The channels that Stas nv uses can contain cookies from these websites and Stas nv has no control over them. You must see the relevant websites of these third parties for more information about these cookies.

3. List of cookies the Website uses

The table below shows a summary of the cookies that Stas nv may use and what data they save.

Google Analytics cookies

We use Google Analytics cookies to collect data about your sessions on our website. For more information about how these cookies work, please see Google’s cookie & privacy statement.

 • _GA
 • _GID
 • _UTMA
 • _UTMZ

Hotjar cookies

We use Hotjar cookies to analyse information about your surfing behaviour and mouse movements. Please see the Hotjar cookie policy for more information about these cookies.

 • _HJINCLUDEDINSAMPLE

Other website cookies

 • CakeCookie [visited_pages]: This cookie remembers which pages were visited on the website. Duration: This no longer works when the page session ends (when closing the website).
 • DASSHOP: This cookie remembers session data such as IP address and browser details. Duration: It stops working after three hours without the session being restarted.
 • __zlcmid: Functional cookie used by the Zendesk live chat module. Zendesk privacy policy: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/. Duration: This stops working after one year.
 • cookieconsent_status: This cookie remembers the status of the cookie consent pop-up. Duration: This cookie expires after one year.

4. Blocking cookies

A number of options are available to stop cookies from being saved. Please see the websites of the different browsers to learn how to block the saving of cookies. It is good to realise that when you decide to delete all your cookies you will very probably have to enter all your user names and passwords on all websites you visit again, while before you did not have to do this. As already mentioned, cookies can be a real benefit for your surfing experience on the web. If you would like to know more about cookies, please see the www.allaboutcookies.org website. This website provides more information about cookies, it explains in detail how you can remove the cookies you encounter, and it shows how you can allow trusted websites to save cookies on your computer.

5. Stas nv contact details

Stas nv
Flanders Fieldweg 45, 8790 Waregem


Dealers

Chat

Искаш да получаваш актуална информация за нашите промоции?"

Запиши се