Palubní systém vážení pro sklápěč – UK

Palubní systém vážení pro sklápěče měří hmotnost vašeho nákladu v reálném čase. Čtyři snímače vám poskytnou velmi přesný obraz o hmotnosti převážené v nástavbě návěsu. 

Chcete získat více informací o této možnosti?