The head of a illustrated character in 3D
An illustration of a trailer
An illustration of a planet with threes and a trailer on it

palubní systém vážení pro sklápěč – UK

Palubní systém vážení pro sklápěče měří hmotnost vašeho nákladu v reálném čase. Čtyři snímače vám poskytnou velmi přesný obraz o hmotnosti převážené v nástavbě návěsu. 

arrow-left settings