The head of a illustrated character in 3D
An illustration of a trailer
An illustration of a planet with threes and a trailer on it

sací větrací otvor

Sací větrací otvor zajišťuje, že při vykládání nákladu s uzavřenou plachtou nevzniká v nástavbě návěsu podtlak. To znamená, že je možné vykládat s uzavřeným plachtovým systémem jakýkoli typ nákladu. 

arrow-left settings