The head of a illustrated character in 3D
An illustration of a trailer
An illustration of a planet with threes and a trailer on it

automatický systém vzduchového čerpadla pneumatik

Automatický systém vzduchového čerpadla pneumatik neustále sleduje tlak ve všech šesti pneumatikách a v případě potřeby je dofukuje. To činí rozdíl mezi okamžitým poškozením pneumatiky nebo možností pneumatiku opravit. Vzhledem k tomu, že systém vzduchového čerpadla pneumatik zvyšuje tlak v pneumatikách, nepojedete v případě defektu pneumatiky okamžitě na ráfku. 

Další specializované možnosti

arrow-left settings