The head of a illustrated character in 3D
An illustration of a trailer
An illustration of a planet with threes and a trailer on it

zadní pneumatické připojení vzduchu

Pneumatické připojení vzduchu na zadní části vašeho návěsu vám umožní vyfoukat návěs vzduchem ihned po vyložení prašného nákladu. To prodlužuje životnost vašeho návěsu a umožňuje vám udržovat návěs s minimálními zbytky nákladu. 

Další specializované možnosti

arrow-left settings