The head of a illustrated character in 3D
An illustration of a trailer
An illustration of a planet with threes and a trailer on it

zadní dveře se čtyřmi zámky

Zámky navíc na těchto zadních dveřích zvyšují pevnost, což znamená, že zadní dveře odolají většímu tlaku způsobenému nákladem.

Tato možnost je obzvláště užitečná v odvětví zpracování odpadu, ale je rovněž užitečná pro přepravu hnojiv nebo všech druhů zemědělských produktů.

arrow-left settings