zaštitne ploče za krajnje dijelove elemenata podnice

Zaštitne ploče koje se mogu ugraditi na dnu vrata osiguravaju da se životni vijek letvica maksimizira kada svoj teret gurnete natrag s podnim sustavom sa zatvorenim vratima. To je posebno korisno kada se vozilo ne može pomaknuti u sustavu za utovar. Ova opcija uklanja pritisak sa stražnjih vrata radeći teret prema gore kad se pomakne unatrag pomoću sustava pokretnog poda. Također sprječava da se teret završi ispod podnih letvica.

Ova je opcija dostupna u zglobnoj verziji i u zavarenoj verziji.

arrow-left settings