izolirane bočne stijenke kipera U-Rockstar

Izolirane bočne stijenke kipera za prijevoz rasutog tereta U-Rockstar posebno su osmišljene za prijevoz asfalta. Budući da se asfaltom rukuje pri temperaturi od približno 150 °C, važno je prevoziti asfalt u izoliranom tijelu prikolice. Tako će asfalt biti cijelo vrijeme vruć i moći će se prevoziti na veće udaljenosti bez degradacije kvalitete materijala tijekom prijevoza. 

arrow-left settings