odzračnik za vakuum

Odzračnik za vakuum osigurava da se u tijelu prikolice ne stvara vakuum tijekom istovara tereta dok je prikolica prekrivena platnom. To znači da je moguće istovariti sadržaj prikolice sa zatvorenim sustavom za prekrivanje bez obzira na vrstu tereta. 

arrow-left settings