priključci u obliku slova S

Priključci u obliku slova S na prednjem kraju prikolice omogućuje postavljanje hidrauličnih crijeva tako da vise okomito prema dolje. Ovo je savršeno rješenje za tegljače čija su hidraulična crijeva opremljena okretnom rukom. Dodatna prednost priključaka u obliku slova S je nemogućnost nakupljanja kiše ili nečistoća u konektoru čime se produžuje životni vijek hidrauličnog sustava. 

Ostale specijalizirane opcije

arrow-left settings