utovarni manometar za kiper

Utovarni manometar mjeri tlak zraka u mijehu zračnog ovjesa kako biste u svakom trenutku imali informaciju o masi tereta bez da čekate rezultate mjerenja na pametnoj ploči. Ovu opciju možete upotrebljavati za praćenje i održavanje optimalnog opterećenja. 

arrow-left settings