priključak Kooiaap za ugradnju viličara na kamion

Priključak Kooiaap za ugradnju viličara na kamion smješten je na stražnjem kraju vaše prikolice s pokretnim podom i omogućuje postavljanje viličara Kooiaap na prikolicu. To znači da svoju prikolicu s pokretnim podom možete upotrebljavati i za distribuciju pakirane robe. 

arrow-left settings