udubljenje za ugradnju pužnog transportera

Udubljenje za ugradnju pužnog transportera omogućuje naknadno postavljanje transportera na zadnji kraj kipera. 

arrow-left settings