The head of a illustrated character in 3D
An illustration of a trailer
An illustration of a planet with threes and a trailer on it
Gradnja

Rockstar

Rockstar

Rockstar je čelična kiperska prikolica koja se može upotrebljavati za izvođenje zahtjevnih radova u građevinskom sektoru. Ova prikolica ima kvadratni oblik koji jamči fleksibilnost. Također se može upotrebljavati za prijevoz paleta koje sadrže agregat, a postoji i opcija za istovar rasute robe s pomoću dizalice bez oštećenja bočnih stijenki.

Značajke

Vrsta Kiperi
Segment Gradnja
Tijelo čelik
Šasija čelik
Upotreba zemlja
šuta
asfalt
šljunak
veliko kamenje
glina
malo kamenje
mulj
pijesak
Volumen 26m3 - 35m3

Volumen i dimenzije

swipe for more

kosa prednja pregrada, ravna stražnja vrata
kosa prednja pregrada, ravna stražnja vrata
kosa prednja pregrada, kosa stražnja vrata
kosa prednja pregrada, kosa stražnja vrata
Volumen
Unutarnja-
dužina

mm
Unutarnja-
visina

mm
Unutarnja-
širina (sprijeda)

mm
Unutarnja-
širina (straga)

mm
26,4 7780 1450 2340 2340
29,7 8765 1450 2340 2340
35 8800 1700 2340 2340
Volumen (m³) 26,4
Unutarnja-
dužina
(mm)
7780
Unutarnja-
visina
(mm)
1450
Unutarnja-
širina (sprijeda)
(mm)
2340
Unutarnja-
širina (straga)
(mm)
2340
Volumen (m³) 29,7
Unutarnja-
dužina
(mm)
8765
Unutarnja-
visina
(mm)
1450
Unutarnja-
širina (sprijeda)
(mm)
2340
Unutarnja-
širina (straga)
(mm)
2340
Volumen (m³) 35
Unutarnja-
dužina
(mm)
8800
Unutarnja-
visina
(mm)
1700
Unutarnja-
širina (sprijeda)
(mm)
2340
Unutarnja-
širina (straga)
(mm)
2340
Volumen
Unutarnja-
dužina

mm
Unutarnja-
visina

mm
Unutarnja-
širina (sprijeda)

mm
Unutarnja-
širina (straga)

mm
25,5 7525 1450 2340 2340
28,8 8500 1450 2340 2340
33,8 8500 1700 2340 2340
32,7 (UK) 9630 1450 2340 2340
Volumen (m³) 25,5
Unutarnja-
dužina
(mm)
7525
Unutarnja-
visina
(mm)
1450
Unutarnja-
širina (sprijeda)
(mm)
2340
Unutarnja-
širina (straga)
(mm)
2340
Volumen (m³) 28,8
Unutarnja-
dužina
(mm)
8500
Unutarnja-
visina
(mm)
1450
Unutarnja-
širina (sprijeda)
(mm)
2340
Unutarnja-
širina (straga)
(mm)
2340
Volumen (m³) 33,8
Unutarnja-
dužina
(mm)
8500
Unutarnja-
visina
(mm)
1700
Unutarnja-
širina (sprijeda)
(mm)
2340
Unutarnja-
širina (straga)
(mm)
2340
Volumen (m³) 32,7 (UK)
Unutarnja-
dužina
(mm)
9630
Unutarnja-
visina
(mm)
1450
Unutarnja-
širina (sprijeda)
(mm)
2340
Unutarnja-
širina (straga)
(mm)
2340
arrow-left settings