датчик за температура на маслото

Температурата на хидравличното масло е изключително важен фактор за продължителността на живота на вашата система с подвижен под. Когато температурата на маслото стане прекалено висока, има шанс уплътненията в системата да пострадат от преждевременно износване или да дефектират напълно. За да избегнете това, можете да изберете датчик за температура на маслото за вашето ремарке с подвижен под. Това е важна опция за ремаркета с подвижен под, които се използват при топъл климат или които се използват с често товарене и разтоварване, когато маслото няма достатъчно време да се охлади. 

Искате повече информация за тази опция?