Споделяне на отговорността за следващите поколения

От основаването на STAS общата цел винаги е била да се работи за най-устойчивите самосвални ремаркета и ремаркета с подвижен под, а оттам и за устойчив транспортен сектор. Става въпрос за устойчивост във всеки смисъл на думата. Искаме нашите клиенти да са доволни от продуктите ни в дългосрочен план и искаме производственият процес да е възможно най-чист. Например ние сме първите в Европа, които преминаха към изграждане на полуремаркета от рециклиран алуминий, и активно работим върху процес с нулеви отпадъци. Освен това хората винаги са в центъра на това, което правим. Взаимоотношенията ни с дилърите, доставчиците, собствените ни служители и клиентите ни се изграждат по устойчив начин, воден от семейни ценности, и са предназначени за дълготрайни взаимоотношения. И накрая, нашите заводи оказват голямо влияние върху екологичния ни отпечатък. Стремим се да намалим значително емисиите си на CO2 и в крайна сметка да станем климатично неутрални.

превърти надолу
Sustainable relationships

Хора

65% напредък

Изграждане на устойчиви взаимоотношения и работна среда

Повече информация
Sustainable tippers

Продукт

30% напредък

Изграждане на най-устойчивите самосвали и ремаркета с подвижен под на пазара

Повече информация
Sustainable tippers

Завод

30% напредък

Правим всичко възможно, за да станем неутрални по отношение на CO2

Повече информация

Последвайте ни по пътя към най-устойчивите самосвални ремаркета и ремаркета с подвижен под в света

 • 2018 г.: референтна година по отношение на емисии на CO2

  2018 година служи за базово измерване на емисиите на CO2. Тя е отправна точка за това къде се намираме и къде искаме да отидем в бъдеще.2018 година служи за базово измерване на емисиите на CO2. Тя е отправна точка за това къде се намираме и къде искаме да отидем в бъдеще.

 • Фабриката на STAS в Турне печели наградата „Фабрика на бъдещето“

  Тази награда се връчва на фабрики, които са преминали през 7 решаващи трансформации, за да се превърнат във „Фабрика на бъдещето“. Фабриката на STAS в Турне прие предизвикателството и спечели. Прочетете пълния текст в блога тук.

  View image
 • Стартиране на STAS Planet

  Към корпоративната стратегия на STAS беше добавен трети стълб в допълнение към вече съществуващите стълбове „Хора“ и „Продукт“. Заедно тези три стълба формират гръбнака на организацията. Когато се вземат решения, въздействието върху всеки един от стълбовете се разглежда внимателно. И трите стълба са еднакво важни.

 • Устойчивост на екипа

  За да се постави STAS Planet на картата, беше създаден екип „Устойчивост“. Ентусиазирани служители, които са решени да окажат въздействие, се посвещават на това да включат устойчивото развитие в дневния ред и да намерят по-широка подкрепа в цялата фирма. Запознайте се с Екипа по устойчивост тук.

  View image
 • Слънчеви панели във фабриката на STAS във Варегем

  Във фабриката на STAS във Варегем са монтирани слънчеви панели, които заменят до 1/3 от цялото електричество със зелена енергия. Прочетете повече за слънчевите панели във фабриката на STAS във Варегем.

  View image
 • Програма 5S

  Процесът 5S е инструмент за оптимизиране на вашето работно място според начина, по който го използвате. Благодарение на тази програма направихме нашата фабрика по-безопасна, по-чиста и по-ефективна. Производителността се повиши значително, а моралът сред служителите рязко нарасна. Научете повече за 5S.

 • Waste management at STAS

  To reinforce our responsibility to our planet, we have set up numerous initiatives to reduce STAS' carbon footprint. Within this set-up, it was evident for us to be one of the first projects to look at waste management to see where we can optimise and ideally reduce the amount of waste. Read more about it here.

  View image
 • 25% намаление на емисиите CO2

  STAS постига 25% намаление на емисиите на CO2. Това е междинна цел, която STAS се стреми да постигне по пътя си към 40% намаление през 2027 г. Тази цел се отнася за всички обекти на STAS поотделно.

 • Слънчеви панели на всички заводи на STAS

  В останалите три завода на STAS са монтирани слънчеви панели, които намаляват използването на енергия от мрежата и я заменят с устойчива слънчева енергия.

 • 2027 г.: 40% намаление на емисиите CO2

  До 2027 г. STAS реализира целта за намаляване на емисиите на CO2 с 40% в сравнение с референтното измерване от 2018 г.

 • 2027 г.: Всички ремаркета са 95% рециклируеми

  Всички ремаркета на STAS, включително пластмасовите компоненти, са 95% рециклируеми. След като едно ремарке достигне етапа на извеждане от експлоатация, материалите от него могат да бъдат използвани отново за нови ремаркета на принципа „от люлка до люлка“, без да се прави компромис със стандартите за високо качество.

Най-устойчивите самосвални ремаркета и ремаркета с подвижен под в света

Екипът на STAS за един устойчив свят

Прочетете повече за нашето пътуване към един устойчив свят на STAS.

Желаете ли винаги да получавате най-актуалните новини?