буфер

Буферът предпазва пантите на вратите от повреда. Буферът стърчи леко от пантите и е с изключително здрава конструкция. Това означава, че пантите ще бъдат предпазени в случай на удар с товарния кей. 

Искате повече информация за тази опция?