предпазни плочи за краищата на подови дъски

Защитните плочи, които могат да бъдат монтирани в долната част на вратите, гарантират, че животът на пода на пода е увеличен, когато натиснете товара си обратно със системата на пода със затворени врати. Това е особено полезно, когато превозното средство не може да бъде преместено под системата за зареждане. Тази опция сваля налягането от задните врати, като работи натоварването нагоре, когато се премести назад със системата на подвижния пода. Той също така предотвратява натоварването да се свърши под пода на пода.

Тази опция е достъпна в шарнирна версия и в заварена версия.

Искате повече информация за тази опция?