подсилване за мотокар

Подсилването за мотокар за ремарке с подвижен под ви позволява да използвате мотокар в своето ремарке с подвижен под. Това подсилване за мотокар се състои от допълнителни напречни греди, монтирани в зоната на колелата. Поради това, можете да товарите и разтоварвате палети и големи чували без каквито и да е притеснения в места за разтоварване с по-висок кей за товарене. 

Искате повече информация за тази опция?