подсилени подови дъски от неръждаема стомана

Тази опция подсилва краищата с предпазна плоча от неръждаема стомана. Това увеличава максимално експлоатационния живот на подовите дъски.

Подовите дъски с допълнително подсилване са изключително подходящи за транспортирането на тежки товари. Плочите не позволяват на товара да попадне под подовите дъски. Благодарение на предпазните плочи, също няма никакъв шанс крайните капачки да се отделят от подовите плочи. 

Искате повече информация за тази опция?