400-литров резервоар за вода със система за миене под високо налягане за ремарке с подвижен под

400-литровият резервоар за вода в комбинация със система за миене под високо налягане ви позволява винаги да поддържате цялото ремарке с подвижен под в идеално състояние. Системата за миене под високо налягане работи по хидравличен път, така че не се нуждаете от външен източник на енергия, за да измиете своето ремарке с подвижен под. Системата ви позволява безпроблемно да поддържате чист своя подвижен под, което означава, че ще транспортирате по-малко замърсяване и повече полезен товар.

Искате повече информация за тази опция?