bодонепромокаемо платнище с ръчно разпъване

Това 100% водонепромокаемо ръчно платнище е идеалното решение, когато товарът не трябва да се мокри и теглото в ненатоварено състояние трябва да бъде възможно най-ниско. 

Това платнище припокрива доста добре страничните стени и допълнителните извити плочи, разположени в горните ръбове на предната и задната част на каросерията, като създава добро припокриване между платнището и превозното средство. Освен това, плочите са извити нагоре и в средата на платнището има вградена тръба, която поддържа покривните пръти. По този начин се предотвратява натрупването на вода върху платнището, когато превозното средство е неподвижно. Платнището се опъва чрез три сапана, като необходимите за тази цел тресчотки са скрито прибрани под каросерията на ремаркето. Сапаните са прикрепени към платнището чрез правоъгълен профил, което позволява изключително доброто опъване на платнището.

Освен това, в предната част на каросерията и извита тръбна част, която е заварена към горния ръб, която означава, че насрещният вятър не въздейства върху водонепроцинаемостта на системата. 

Искате повече информация за тази опция?