sandnet

Системата за покриване Sandnet функционира по същия начин като системата с платнище Cramaro, но е значително по-лека е с по-опростена конструкция. Леката мрежа означава, че тази опция е изключително лека, което означава, че можете да извършвате транспорт на по-тежък полезен товар. 

Искате повече информация за тази опция?