Автоматично покривало Cramaro с ръчно управление на задната врата

Автоматичната брезентова система Cramaro с ръчно управление на задната врата е вариант на напълно автоматичната брезентова система с Autoback. Това е напълно автоматична система за покриване с брезент, оборудван с дъговидни обръчи, която лесно разгръща системата за покриване върху целия товар. Благодарение на дъговидните обръчи, не съществува риск от образуване на водни джобове по брезента, които потенциално биха могли да го разкъсат.

Разликата тук е, че последната част на покритието е на задната врата. Автоматичният брезент често се използва в комбинация с хидравлична задна врата. Хидравличната задна врата има голям надвес, който кара вратата да се издига много по-високо, когато се отваря, за да се предотврати удар на товари, които са над горния ръб в задната част на каросерията. За да се преодолее надвесът на хидравличните врати, е по-лесно да се използва автоматичното покриване с ръчно управление на задната врата.

Характеристики

  • Автоматично покриване с ръчно управление на задната врата
  • Ръчна задна врата
  • Подходящ в комбинация с хидравлична задна врата
  • Извити лъкове с различна височина
  • По-бързо
  • По-безопасно
  • Добра наличност на резервни части
Искате повече информация за тази опция?