отдушник срещу вакум

Отдушникът срещу вакум гарантира, че в каросерията на ремаркето не се създава вакум при разтоварване със затворено платнище. Това означава, че е възможно да разтоварвате със затворено платнище, независимо от типа на товара. 

Искате повече информация за тази опция?