пневматичен подов лист

Пневматичният подов лист се използва за удобното разтоварване на палети и други товари с ниско тегло, използвайки вашето ремарке с подвижен под. Пневматичният подов лист ви гарантира, че палетите няма да се обърнат и да се ударят един в друг при тяхното разтоварване чрез подвижен под. Леките товари също могат да бъдат удобно разтоварвани чрез вашето полуремарке с подвижен под, без да остават остатъци от товара в ремаркето. 

Искате повече информация за тази опция?