припокриващи се подови дъски

Припокриващите се подови дъски ви позволяват да транспортирате фини гранулирани товари с вашето ремарке с подвижен под. Тъй като подовите дъски се припокриват, товарът не може да попадне между тях. По този начин експлоатационният живот на системата на подвижния под се увеличава и разходите за поддръжка са минимални. 

Искате повече информация за тази опция?