Селско стопанство

Biostar

Biostar

Biostar е най-голямото и най-гъвкавото ремарке от всички наши ремаркета с подвижен под. То се предлага в модели с обеми до над 92 m³ и в комбинация с широкия избор на подови дъски, можете безпроблемно и ефективно да транспортирате земеделски продукти, дърво, палети и много други. Надстройката се състои от напълно заварена, самоподдържаща се конструкция на рамата, изработена от висококачествен алуминий.

Характеристики

Тип Полуремаркета с подвижен под
Сегмент Селско стопанство
Конструкция алуминий
Шаси алуминий или стомана
Употреба Земеделски продукти
Големи чували
Биомаса
Дърво
Tорове
Палети
Xартия
Обем 72m3 - 104m3

Обеми и размери

Изберете една от вариациите по-долу, за да видите различните томове и размери.
Тази информация е показателна, определени опции и конфигурации ще повлияят на крайните размери.

swipe for more

права предна преграда, права задна врата
права предна преграда, права задна врата
Обем
Вътрешна дължина
mm
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД)
mm
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад)
mm
Вътрешна ширина
mm
72,7 13500 2100 2250 2475
75,2 13500 2200 2300 2475
80,6 13500 2325 2500 2475
83,1 13500 2400 2575 2475
83,5 13500 2500 2500 2475
86,5 13500 2500 2675 2475
88,1 13500 2550 2725 2475
88,5 13500 2650 2650 2475
89,4 13500 2550 2800 2475
89,6 13500 2625 2740 2475
90,0 13500 2650 2740 2475
90,9 13500 2720 2720 2475
91,0 13500 2650 2800 2475
91,5 13500 2650 2825 2475
93,6 13500 2750 2850 2475
93,6 13500 2700 2900 2475
94,6 13500 2600 3000 2475
95,2 13500 2850 2850 2475
95,5 13500 2745 2970 2475
96,6 (UK) 13500 2790 2990 2475
98,6 (UK) 13500 2850 3050 2475
101,2 (UK) 13500 2935 3125 2475
101,8 (UK) 13500 2935 3160 2475
103,9 (UK) 13500 3000 3220 2475
Обем (m³) 72,7
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2100
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2250
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 75,2
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2200
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2300
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 80,6
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2325
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2500
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 83,1
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2400
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2575
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 83,5
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2500
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 86,5
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2675
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 88,1
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2550
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2725
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 88,5
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2650
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2650
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 89,4
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2550
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2800
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 89,6
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2625
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2740
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 90,0
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2650
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2740
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 90,9
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2720
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2720
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 91,0
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2650
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2800
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 91,5
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2650
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2825
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 93,6
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2750
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2850
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 93,6
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2700
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2900
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 94,6
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2600
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 3000
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 95,2
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2850
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2850
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 95,5
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2745
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2970
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 96,6 (UK)
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2790
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2990
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 98,6 (UK)
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2850
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 3050
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 101,2 (UK)
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2935
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 3125
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 101,8 (UK)
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2935
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 3160
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 103,9 (UK)
Вътрешна дължина (mm) 13500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 3000
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 3220
Вътрешна ширина (mm) 2475

Специализирани опции