Селско стопанство

Farmstar

Farmstar

Farmstar е ремаркето с подвижен под за транспорт на земеделски продукти. Когато не може да се използва самосвал, Farmstar предлага идеалното решение чрез системата на подвижен под. Неговите относително малък обем и малка дължина правят Farmstar изключително подходящо за зърнени култури, пшеница и картофи, но то може да се справи безпроблемно и с торове и отпадъци от кланици.

Характеристики

Тип Полуремаркета с подвижен под
Сегмент Селско стопанство
Конструкция алуминий
Шаси алуминий
Употреба Земеделски продукти
Големи чували
Tорове
Обем 55,2 m3 - 78,2 m3

Обеми и размери

Изберете една от вариациите по-долу, за да видите различните томове и размери.
Тази информация е показателна, определени опции и конфигурации ще повлияят на крайните размери.

swipe for more

ВЪТРЕШНА ДЪЛЖИНА 10613 mm
ВЪТРЕШНА ДЪЛЖИНА 10613 mm
ВЪТРЕШНА ДЪЛЖИНА 11413 mm
ВЪТРЕШНА ДЪЛЖИНА 11413 mm
ВЪТРЕШНА ДЪЛЖИНА 12213 mm
ВЪТРЕШНА ДЪЛЖИНА 12213 mm
Обем
Вътрешна дължина
mm
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД)
mm
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад)
mm
Вътрешна ширина
mm
55,2 10613 2100 2100 2475
57,8 10613 2100 2300 2475
60,4 10613 2300 2300 2475
62,4 10613 2300 2452 2475
63 10613 2300 2500 2475
64,2 10613 2440 2452 2475
66 10613 2440 2582 2475
65,7 10613 2500 2500 2475
67,9 10613 2500 2673 2475
Обем (m³) 55,2
Вътрешна дължина (mm) 10613
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2100
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2100
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 57,8
Вътрешна дължина (mm) 10613
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2100
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2300
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 60,4
Вътрешна дължина (mm) 10613
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2300
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2300
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 62,4
Вътрешна дължина (mm) 10613
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2300
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2452
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 63
Вътрешна дължина (mm) 10613
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2300
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2500
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 64,2
Вътрешна дължина (mm) 10613
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2440
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2452
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 66
Вътрешна дължина (mm) 10613
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2440
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2582
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 65,7
Вътрешна дължина (mm) 10613
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2500
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 67,9
Вътрешна дължина (mm) 10613
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2673
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем
Вътрешна дължина
mm
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД)
mm
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад)
mm
Вътрешна ширина
mm
59,3 11413 2100 2100 2475
62,1 11413 2100 2300 2475
65 11413 2300 2300 2475
67,1 11413 2300 2452 2475
67,8 11413 2300 2500 2475
69,1 11413 2440 2452 2475
70,6 11413 2500 2500 2475
70,9 11413 2440 2582 2475
73,1 11413 2500 2673 2475
Обем (m³) 59,3
Вътрешна дължина (mm) 11413
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2100
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2100
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 62,1
Вътрешна дължина (mm) 11413
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2100
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2300
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 65
Вътрешна дължина (mm) 11413
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2300
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2300
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 67,1
Вътрешна дължина (mm) 11413
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2300
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2452
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 67,8
Вътрешна дължина (mm) 11413
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2300
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2500
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 69,1
Вътрешна дължина (mm) 11413
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2440
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2452
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 70,6
Вътрешна дължина (mm) 11413
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2500
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 70,9
Вътрешна дължина (mm) 11413
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2440
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2582
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 73,1
Вътрешна дължина (mm) 11413
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2673
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем
Вътрешна дължина
mm
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД)
mm
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад)
mm
Вътрешна ширина
mm
63,5 12213 2100 2100 2475
66,5 12213 2100 2300 2475
69,5 12213 2300 2300 2475
71,8 12213 2300 2452 2475
72,5 12213 2300 2500 2475
73,9 12213 2440 2452 2475
75,9 12213 2440 2582 2475
75,6 12213 2500 2500 2475
78,2 12213 2500 2673 2475
Обем (m³) 63,5
Вътрешна дължина (mm) 12213
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2100
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2100
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 66,5
Вътрешна дължина (mm) 12213
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2100
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2300
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 69,5
Вътрешна дължина (mm) 12213
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2300
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2300
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 71,8
Вътрешна дължина (mm) 12213
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2300
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2452
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 72,5
Вътрешна дължина (mm) 12213
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2300
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2500
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 73,9
Вътрешна дължина (mm) 12213
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2440
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2452
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 75,9
Вътрешна дължина (mm) 12213
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2440
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2582
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 75,6
Вътрешна дължина (mm) 12213
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2500
Вътрешна ширина (mm) 2475
Обем (m³) 78,2
Вътрешна дължина (mm) 12213
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (ОТПРЕД) (mm) 2500
ВЪТРЕШНАВИСОЧИНА (отзад) (mm) 2673
Вътрешна ширина (mm) 2475

Специализирани опции