The head of a illustrated character in 3D
An illustration of a trailer
An illustration of a planet with threes and a trailer on it

zarážka kyvadla

Zarážka kyvadla je příkladem jednoduchého nápadu, který poskytuje velmi efektivní řešení. Díky závaží se zarážka vždy vrátí do svislé polohy. Zarážka má uprostřed závěs, který umožňuje její otáčení. To je velmi výhodné, například při jízdě pod nízko visícími větvemi. Díky bodu závěsu větve tlačí dolů na zarážku a závaží jí umožňuje hladký návrat do svislé polohy. Tímto způsobem se zarážka nepoškodí při kontaktu s překážkami.

arrow-left settings