задна врата с две ключалки

Тази задна врата за ремарке с подвижен под ви позволява индивидуалното отваряне на всяко едно от крилата.

В лявата страна на вратата има две ключалки: една в основата и една в горната част на вратата. Можете да освободите напречната греда горе вдясно (или отдясно на страничната стена, в зависимост от избраната греда) и да оставите най-горната ключалка на лявата врата затворена. 

Искате повече информация за тази опция?