Výrobky

Naši lidé tvrdě pracují na vývoji nejudržitelnějších sklápěčů a návěsů s pohyblivou podlahou na trhu. Návěsy STAS mají již nyní nejdelší životnost na trhu a nejvyšší hodnotu při dalším prodeji. Naším cílem je však prodloužit životnost všech návěsů STAS zdokonalováním konstrukce, prací s trvanlivými zdroji a inovativními technikami. Tohoto cíle dosahujeme, aniž bychom dělali kompromisy v oblasti našeho designu, zážitku z jízdy, silné/lehké konstrukce nebo ovlivňovali hodnotu návěsu při dalším prodeji.

Cíle pro výrobky:

  • Všechny návěsy STAS jsou na konci životnosti z 95 % recyklovatelné
  • Každý rok je 5 % zdrojů nahrazeno recyklovanými materiály
  • Snížení emisí CO2 ve výrobním procesu o 40 % ve srovnání s rokem 2018

Tým STAS pro udržitelný svět

Přečtěte si více o naší cestě k udržitelnému světu STAS.

Chcete mít aktuální informace o nejnovějších novinkách?