Abychom dosáhli dlouhodobých a trvalých vztahů s vlastními zaměstnanci, dodavateli, prodejci, našimi zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami, stanovili jsme si určité cíle. To znamená, že budujeme dlouhodobé smysluplné vazby; chováme se k sobě s respektem a pozitivně se angažujeme. Rovněž iniciativně rozvíjíme tyto vztahy a vždy komunikujeme pozitivním a zároveň efektivním způsobem.

Cíle v oblasti lidí:

 • Rovnost žen a mužů a rozmanitost
  Rovnost a rozmanitost na pracovišti se stává novou normou. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili rovné příležitosti pro všechny zúčastněné strany STAS.
 • Omezení pracovní doby
  Ve společnosti STAS je zaveden maximální počet pracovních hodin k zajištění optimální rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem všech zaměstnanců.
 • Zelená továrna
  O výnosy ze snížené spotřeby se dělíme se zaměstnanci. Všichni zaměstnanci navíc dostávají udržitelnou láhev na pití, která je protiváhou jednorázovým plastům.
 • Práce z domova
  Pokud to povaha pracovních povinností umožňuje, mohou zaměstnanci pracovat z domova.
 • Šťastná továrna
  Udržitelná zaměstnatelnost s inovativním mzdovým systémem
 • Tým pro péči a propojení
  Několik zaměstnanců se chce věnovat pomoci ostatním kolegům dosáhnout zdravějšího životního stylu a pomoci zaměstnancům se spojit. Seznamte se s týmem společnosti STAS pro péči a propojení a zjistěte, co dělá.

Tým STAS pro udržitelný svět

Přečtěte si více o naší cestě k udržitelnému světu STAS.

Chcete mít aktuální informace o nejnovějších novinkách?