The head of a illustrated character in 3D
An illustration of a trailer
An illustration of a planet with threes and a trailer on it

aluminium slijtplaat voor Buildstar X

De heavy duty aluminium slijtplaten zorgen ervoor dat de binnenkant van de bak bewaard blijft bij het lossen van hoogabrasieve ladingen. Met abrasief bedoelen we dat de lading erg hard tegen de wand schuurt, zoals het geval is bij stenen of schroot. Wanneer de slijtplaat is versleten kan er simpelweg een nieuwe worden ingelast, waardoor de oplegger zelf gespaard blijft. 

arrow-left settings