За да постигнем дългосрочни и устойчиви взаимоотношения със собствените си служители, доставчиците, дилърите, нашите клиенти и други заинтересовани страни, сме си поставили определени цели. Това означава, че изграждаме дългосрочни значими връзки; отнасяме се с уважение един към друг и се ангажираме по положителен начин. Също така поемаме инициатива за развитието на тези взаимоотношения и винаги комуникираме по позитивен, но ефективен начин.

Цели, свързани с хората:

 • Равенство между половете и разнообразие
  Равенството и разнообразието на работното място се превръщат в новото нормално. Влагаме всичко от себе си, за да осигурим равни възможности за всички заинтересовани страни в STAS.
 • Ограничаване на работното време
  В STAS е въведен максимален брой работни часове, за да се осигури оптимален баланс между професионалния и личния живот за всички служители.
 • Екологосъобразна фабрика
  Споделяме приходите от намаленото потребление с нашите служители. Освен това всички служители получават бутилка за пиене, изработена от устойчив материал, за да не се допуска използването на пластмаса за еднократна употреба.
 • Работа от дома
  Ако задълженията на служителя го позволяват, той може да работи от дома си.
 • Щастлива фабрика
  Устойчива заетост с иновативна система на заплащане
 • Грижа за екипа и свързаност на екипа
  няколко служители искат да се отдадат на целта да помогнат на други колеги да постигнат по-здравословен начин на живот и да помогнат на служителите да бъдат свързани. Запознайте се с екипа на STAS Care & Connect и разберете как работят те.

Екипът на STAS за един устойчив свят

Прочетете повече за нашето пътуване към един устойчив свят на STAS.

Желаете ли винаги да получавате най-актуалните новини?