Afvalbeheer bij STAS

Tags:
Planet Recyclage
Afvalbeheer bij STAS

Om onze verantwoordelijkheid naar onze planeet extra kracht bij te zetten hebben we tal van initiatieven opgezet om de ecologische voetafdruk van STAS in te perken. Binnen deze opzet was het voor ons evident om als een van de eerste projecten het afvalbeheer te bekijken om te zien waar we kunnen optimaliseren en idealiter de hoeveelheid afval te reduceren.

Eerst en vooral maakten we een inventaris van alle mogelijke afvalstromen in onze fabrieken in Waregem (Vlaanderen) en Doornik (Wallonië). Het is voor ons belangrijk om dit op lokaal niveau te bekijken gezien elk gewest een aparte wetgeving heeft rond hoe afval gescheiden en verwerkt dient te worden. Eenmaal alles in kaart gebracht was, gingen we in gesprek met onze partners in afvalverwerking. Aangezien zij zeer goed op de hoogte zijn van de huidige wetgeving, konden zij perfect aangeven welke wetgeving van toepassing is op STAS en hoe we hier het beste op inspelen.

We gingen eerst aan de slag met de huidige afvalstromen. Eenmaal die op punt stonden, hebben we ook nieuwe afvalstromen aangepakt. Op basis hiervan maakten we nieuwe afspraken met de vuilnisverwerkers over de afvalophaling.

Welke optimalisaties deed STAS

Aanvankelijk bekeken we ons huidig systeem aan kleurcodes voor de verschillende afvalstromen en merkten al snel dat we deze moesten gaan uitbreiden. Alle vuilbakken kregen een kleur naargelang het soort afval die daar gedeponeerd mag worden. Op deze manier is het voor alle STAS collega’s duidelijk wat waar hoort. In de kantoren werd een beperkter systeem uitgewerkt. Daar werden op strategische plaatsen enkel vuilnisbakken voorzien met 3 compartimenten voor PMD, Papier/karton en restafval. Er zijn geen individuele prullenbakken meer.

Ook de afvalstromen voor batterijen en toners werden onder de loep genomen. Er was al een ton voorzien voor lege batterijen, dit werd intern nog eens extra gecommuniceerd. Wanneer een toner bijna op is, geeft de printer automatisch een seintje. Wanneer de nieuwe toner geleverd wordt, brengt de teamleader of verantwoordelijke de lege toner naar het verzamelpunt en haalt de nieuwe toner op. De verzameling lege toners wordt op regelmatig tijdstippen opgehaald door onze afvalverwerkers om deze vervolgens zoveel mogelijk te kunnen hergebruiken.

Het reduceren van afval

Een bijkomend opzet is om de hoeveelheid afval te verminderen. We zagen potentieel bij een van de afvalstromen waarbij olie opgekuist wordt met vodden of absorptiekorrels. Deze mogen echter niet in de restafval containers en vormen ook een gevaarlijke afvalstroom. Samen met een gespecialiseerde firma gingen we op zoek naar waardige alternatieven.

  1. Poetsdoeken

    De vodden werden vervangen door wasbare poetsdoeken. De doeken worden na gebruik bij een gespecialiseerde partner gereinigd. Hierdoor voorkomen we een extra gevaarlijke afvalstroom. Voor ons ook mooi meegenomen: het alternatief bleek een lichte kostenverlaging met zich mee te brengen en uit de testen bleken deze wasbare poetsdoeken ook van betere kwaliteiten te zijn.
     
  2. Absorptiematten 

    Waar we vroeger absorptiekorrels gebruikten voor het opkuisen van kleine vloeistof lekkages, opteren we nu voor absorptiematten. De korrels werden over de grond verdeeld, echter wanneer er eens iemand passeert kunnen de korrels al snel alle kanten uit gaan en de vloer wordt zelfs nog vuiler. De absorptiematten bleken een properdere oplossing en kunnen gemakkelijk gereinigd en hergebruikt worden.

Standaardiseren en automatiseren

Eenmaal alle optimalisaties uitgevoerd waren, hebben we onze focus verschoven naar het standaardiseren en automatiseren van de processen. Belangrijk voor ons is om deze processen zo simpel en toegankelijk mogelijk te houden. Zo kunnen nieuwe collega’s ook snel aan de slag op de juiste manier. Daarom schreven we duidelijke instructies uit en zorgden we dat de juiste afvalbakken op de juiste plaats staan.

Impact

Na dit alles was het tijd voor interne communicatie. We kregen intern iedereen op dezelfde lijn en konden ook het belang van dit project voldoende benadrukken. De teamleaders werden bij het project betrokken en gaven hun team nadien mee hoe de verschillende afvalstromen in elkaar zitten. Ook Marcel, een procesingenieur van Squadron, organiseerde een Lunch & Learn sessie bij STAS waarbij hij het project toegelichte.

Bij deze communicaties was het voor ons van vitaal belang klemtoon te leggen op de mogelijke impact die we kunnen hebben wanneer we gezamenlijk ons beste beentje voor zetten. Afvalstromen analyseren en optimaliseren mag dan niet het meest sexy onderwerp zijn, onze inzet om de impact op onze planeet te reduceren is nooit groter geweest. Wij geloven sterk in het inzetten van middelen om afval correct te scheiden en te verwerken en hebben hiervoor samengewerkt met verschillende partners om dit op een zo kostenefficiënt mogelijke manier te doen. Wij hopen hiermee andere bedrijven te kunnen inspireren hetzelfde te doen zodat we gezamenlijk beter kunnen recycleren en de impact op onze planeet kunnen verzachten.