Ontmoet Team Sustainability

Tags:
Sustainable manufacturing Planet
Ontmoet Team Sustainability

Van links naar rechts: Lies Berkein, People expert / Floris Vandewalle, homologation expert / , Els Carrette, marketing expert / Sus Benoit, product expert / Mathieu Locquet, marketing expert / Wouter Robeyns, product expert / Bram De Wolf, health and safety expert

Sinds de oprichting van STAS is het gemeenschappelijke doel altijd geweest om te werken aan de meest duurzame trailers, duurzaam in elke zin van het woord. Om dit doel binnen STAS meer haalbaar te maken, hebben we Team Sustainability opgericht met enthousiaste medewerkers die duurzaamheid na aan het hart ligt. Het team wil duurzaamheid verder doorvoeren dan alleen de manier waarop onze producten worden gemaakt en wil de discussie open trekken naar de volledige organisatie in al haar facetten. 

We zijn er rotsvast van overtuigd dat er niet één technische wonderoplossing bestaat om STAS  te transformeren naar een volledig duurzame organisatie. We willen dan ook nog veel verder gaan dan dat. 

Om échte impact te hebben, moeten we vertrekken vanuit onze mensen. Het zijn tenslotte de mensen die het verschil maken. 


Impact 

Duurzaamheid wordt al te vaak uitsluitend gelinkt aan het beperken van uitstoot. Hoewel uitstoot één van de grootste hindernissen zijn die moeten worden overwonnen, bestaan er op vandaag niet altijd realistische alternatieven. Dit resulteert vaak in een impasse als het gaat om de vooruitgang die kan worden geboekt. Om dit aan te pakken willen we de discussie verschuiven van louter uitstootvermindering naar échte impact. 

De vraag die we onszelf dus stellen is niet "Hoe lossen we dit ene probleem zo snel mogelijk op?", maar eerder, "Hoe geraken we waar we willen geraken op de lange termijn?". Want enkel door op die manier na te denken kunnen we op een realistische manier actie ondernemen. En actie ondernemen, dat is waar het ons om gaat. 

Het begin van alles 

Het allereerste doel is van meet af aan zeer ambitieus: een "interne mind shift". De insteek is dat mensen het verschil maken, dus als we de organisatie willen transformeren, moeten we beginnen met het transformeren van de mensen hun mindset.  

Om iedereen mee te krijgen in deze mindset shift, werd een poll opgezet om meer inzicht te krijgen in de thema's die de collega's zelf belangrijk vinden. Het werd al snel heel concreet en tastbaar:  

  • Mobiliteit 
  • Energieverbruik 
  • Duurzame leveranciers 

Door op deze drie grote hoofdthema's in te zetten wil Team Sustainablility zowel binnen STAS als naar de buitenwereld toe bewijzen dat een ommekeer wel degelijk mogelijk is. Ook in een sector die algemeen genomen niet als duurzaam wordt bestempeld.  

We nodigen dan ook al onze partners van harte uit om voor zichzelf dezelfde oefening te maken. Want alleen halen wij het niet, en de revolutie die we willen bewerkstelligen belangt ons allemaal aan. 

Team Sustainability 

Ontmoet STAS Team Sustainability: een multidisciplinair team van collega's dat naast de bestaande taken binnen de organisatie de ruimte krijgt om voor impact te zorgen en zo de organisatie richting duurzaamheid te sturen. We zijn blij te vermelden dat er sinds de oprichting van het team nog enkele collega's zich hebben aangesloten.

Wil je op de hoogte blijven van de inspanningen van Team sustainability 
Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief!