STAS in tijden van VUCA en interne agiliteit

Tags:
STAS people People
STAS in tijden van VUCA en interne agiliteit

Ook bij STAS voelen we de effecten van de huidige uitdagingen: grondstoffen zoals aluminium worden alsmaar schaarser en stijgen in prijs, de arbeidsmarkt kent een echte war for talent.... Een van de gevolgen daarvan is dat we te maken krijgen met zeer volatiele aankoopprijzen. Gelukkig hebben we een ervaren Procurement team die van aanpakken weet. Zij zien het als een uitdaging waar ze maar al te graag hun tanden in zetten. Maar de gevolgen gaan verder dan enkel de aankoopprijzen. STAS heeft zich op een zodanige manier georganiseerd dat we flexibel kunnen omspringen met gelijk wat voor uitdaging die onze kant uitkomt.

Wekelijks komt er wel iets in het nieuws dat potentieel impact kan hebben op hoe we werken bij STAS. Toch kunnen we hier zeer flexibel op inspelen omdat STAS gestructureerd is als een wendbare organisatie. En dat brengt heel wat voordelen met zich mee.

Wendbare organisatie

In STAS wordt er vaak gewerkt met het woord VUCA. Dit is een afkorting die staat voor ‘Volatility’ (snel veranderd), ‘Uncertainty’ (onzekerheid), ‘Complexity’ (toenemende complexiteit) en ‘Ambiguity’ (vaag en dubbelzinnigheid). Hiermee duiden we op de continu veranderende wereld en de hoge mate van onzekerheid en complexiteit waarin we leven. Die drivers zorgen ervoor dat je als bedrijf beter stevig in je schoenen staat. Of juist net niet. Als bedrijf ben je best ‘agile’. Je bent niet per se bestand tegen de snel veranderende situaties maar je leert er mee om te gaan en er flexibel op te reageren. Zo kan je door in te spelen op VUCA beter worden en zelfs openbloeien in een moeilijke markt.

Door interne agiliteit te stimuleren, kan je beter omgaan met zowel interne als externe veranderingen. De organisatie wordt wendbaarder en dynamischer en kan snel inspringen op plotse en voornamelijk onverwachte veranderingen.

Missie

Het begint allemaal met de missie en visie van STAS: ‘Long-Term Pleasure’. Deze baseline staat centraal doorheen het volledige bedrijfsproces. Wanneer er beslissingen gemaakt moeten worden, wordt er altijd rekening gehouden met onze missie.

Maar hoe maak je dit nu werkelijkheid? Eenvoudig: de STAS medewerkers krijgen volle autonomie en alle nodige beslissingsbevoegdheden. Iedereen heeft zicht op het proces waarin ze opereren. Daarnaast wordt er per productcategorie gewerkt: we hebben een team kippers en een team zelflossers. Op die manier zitten alle nodige kennis en de beslissingsnemers verzameld wanneer er een beslissing gemaakt moet worden. Hierdoor worden de communicatielijnen substantieel ingekort en de kans op communicatiefouten neemt af. Iedereen neemt volle verantwoordelijkheid voor zijn/haar bevoegdheden. Zo kunnen we sneller inspelen op veranderingen.

Om de communicatie binnen het team zo naadloos mogelijk te maken, is er dagelijks een stand-up. Tijdens het 15-minuut durende overleg wordt de planning overlopen, de ‘speciallekes’, en andere mededelingen van warranty, people, marketing en marktinfo. Door deze meeting kort en bondig te houden en dagelijks op hetzelfde tijdsstip, kan er productief gewerkt worden en kunnen ook andere STAS’ers aansluiten.

Mindset

Het is niet enkel de interne werking van STAS die dit mogelijk maakt. De mindset van de medewerkers is hier doorslaggevend. Het is een mindset waarbij medewerkers niet bang zijn iets nieuws te proberen. Is het niet geslaagd in zijn opzet? Goed. We hebben het op z’n minste geprobeerd en zijn nu weer wat wijzer. We kunnen verder gaan en een andere aanpak proberen.

De voordelen

Er zijn heel wat voordelen aan deze organisatiestructuur en mindset. De werknemers genieten van meer autonomie want ze hebben heel wat meer verantwoordelijkheid en beslissingsrecht. Er is ook een grote taakvariatie en het contact met de collega’s breidt sterk uit. Waar medewerkers vroeger beperkt waren tot hun eigen departement, is er nu veel meer communicatie tussen de afdelingen. Medewerkers worden gestimuleerd mee te denken met het bedrijf op een strategisch niveau. Ze hebben volledig zicht op de bedrijfsprocessen en kunnen daardoor gemakkelijker voorstellen doen voor het optimaliseren van die processen. Het ultieme doel is natuurlijk dat het bedrijf flexibeler kan omspringen met interne en externe situaties. De focus wordt geheroriënteerd naar het product en het proces waardoor we ons aanbod verder kunnen optimaliseren wat leidt tot een nóg beter product.

Door deze aanpak kunnen we onze STAS Trailers duurzamer maken en zorgen dat die perfect afgestemd zijn op de noden van de klant. Zo gaan we samen langer de weg op!