STAS Top Employer 2022

Tags:
People STAS people
STAS Top Employer 2022

Voor het tweede jaar op rij kan STAS zich Top Employer noemen! En dat is niet min. Voor ons is dit tastbaar bewijs dat we op weg zijn naar een future-proof organisatie die zich volop inzet voor haar medewerkers, de planeet en kwalitatieve, duurzame producten.

Top Employers Institute

Het Top Employers Institute is sinds 1991 de wereldwijde autoriteit voor het certificeren van uitmuntende arbeidsomstandigheden. Het is een certificeringsprogramma dat bedrijven helpt om de werkomgeving te beoordelen en te verbeteren. Sinds opstart hebben ze al meer dan 1.800 organisaties in 123 landen doorgelicht en gecertificeerd. Dergelijk certificaat behalen betekent dus dat je je mag staven aan de beste bedrijven ter wereld!

84 toppers

Naast 83 andere bedrijven in België behoort STAS tot het neusje van de zalm. STAS werd grondig doorgelicht op basis van 6 domeinen: steer, shape, attract, develop, engage en unite. Deze domeinen bekijken de people strategie, hoe het bedrijf gestructureerd is, hoe de werkomgeving in elkaar zit, hoe medewerkers zich kunnen ontplooien, de waarden die het bedrijf en de medewerkers uitdragen, hoe nieuwe werkkrachten aangetrokken worden en hoe we onze medewerkers betrekken bij de bedrijfsvoering.

Het resultaat? STAS doet het fantastisch!

STAS is Top Employer

STAS onderscheidt zich door een vlakke structuur: we geven onze medewerkers het volle vertrouwen. We geloven in de expertise die onze medewerkers hebben en daarom verdienen ze autonomie en beslissingsbevoegdheid. We werken met zelfsturende teams per productcategorie (lees: kipper en zelflosser). Bijkomend heeft elke medewerker een persoonlijke challenger die jou bijstaat om je volledig te ontplooien op persoonlijk en professioneel vlak. Samen met je challenger maak je een jaaractieplan om je skills verder te ontwikkelen en je professionele doelen te behalen. Er wordt op wekelijkse basis ook een mini-bevraging gedaan bij de medewerkers naar pleasures (wat is er goed gelopen, wat mag gevierd worden) en unpleasures (wat kan er beter of wat loopt op vandaag niet goed). Zo houden we de vinger aan de pols over wat er goed loopt en kunnen we dit vieren, of snel ingrijpen daar waar het minder goed gaat.

Het behalen van het Top Employer certificaat is enkel mogelijk
dankzij de inzet van alle STAS collega’s, waarvoor dank!
#teamstas for the win!

Wil je ook werken voor een Top Employer?