STAS Ecosystems

Tags:
Sustainable manufacturing Planet
STAS Ecosystems

Opzet

De afgelopen jaren heeft STAS gewerkt aan een overzicht van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen waarvoor zij verantwoordelijk is bij de productie van stalen en aluminium opleggers. Tijdens dit project werd duidelijk dat STAS de hulp en steun van alle stakeholders nodig heeft om een accuraat overzicht te krijgen. Leveranciers van staal, aluminium en allerhande traileronderdelen zoals banden, assen, steunvoeten… spelen allemaal een rol bij de productie van trailers, evenals andere partijen zoals leveranciers van verf. Om trailers duurzaam te produceren en bij te dragen aan een circulaire economie moet STAS samenwerken met alle betrokken partijen, want dat kan het niet alleen.

Eerst en vooral: we weten dat we iets moeten doen om onze geliefkoosde planeet aarde en haar bewoners te redden. Maar hoe kan STAS haar impact aanzienlijk verminderen? We hebben een doel nodig om naartoe te werken.

Doel

Het doel van STAS is de meest duurzame kippers en zelflossers ter wereld te produceren. Hoewel transport inherent verbonden is met CO²-uitstoot, zijn er bepaalde dingen die gedaan kunnen worden om de impact op de planeet met betrekking tot opleggers te verminderen. We beseffen echter dat we hier op onszelf slecht een beperkte invloed op kunnen hebben. Onze leveranciers moeten ook hun steentje bijdragen en zich inzetten voor duurzamere producten en materialen. Bovendien moeten ook zij een duidelijk beeld krijgen van hun producten en de CO²-uitstoot die met de productie ervan gepaard gaat. We bouwen aan een netwerk waarbij iedereen betrokken is.

Publiek

Wij streven naar een community die bestaat uit leveranciers, inkopers, dealers, gebruikers en iedereen die geïnteresseerd is in duurzaamheid wat betreft productie en transport. Het moet een groep zijn van mensen die streven naar een betere planeet.

Vandaag en daarna

We hebben intussen rondetafelgesprekken georganiseerd met verschillende stakeholders (leveranciers, klanten, dealers, ...) die op vandaag al tot op zekere hoogte bezig zijn met duurzaamheid. We hebben iedereen uitgenodigd op een online platform waar duurzaamheidsthema’s besproken kunnen worden. Het is een veilige ruimte waar we discussie, tips & tricks en feiten stimuleren. Zolang het maar gaat over het creëren van een duurzamer productieproces of product.

Ons doel is om duurzaamheid op de agenda en top of mind te krijgen bij onze stakeholders, zodat zij kunnen meewerken aan de meest duurzame versie van hun producten. We hebben op vandaag nog geen 100% duidelijk beeld van waar we naartoe gaan, we kennen enkel een richting. We weten alleen dat het belangrijk is om iedereen aan boord te krijgen op deze reis.

We hebben iemand nodig die het naar buiten brengt, en als wij het niet zijn, wie dan wel?