The head of a illustrated character in 3D
An illustration of a trailer
An illustration of a planet with threes and a trailer on it

Ontmoet Team Sustainability

Het gezamenlijke doel van alle mensen binnen STAS is al sinds het begin om te werken aan de duurzaamste opleggers. Het werd echter hoog tijd om op het vlak van duurzaamheid verder te denken dan enkel ons product en om de discussie open te trekken naar de volledige organisatie in al haar facetten. 

We zijn er rotsvast van overtuigd dat er niet één technische wonderoplossing bestaat om STAS  te transformeren naar een volledig duurzame organisatie. We willen dan ook nog veel verder gaan dan dat. 

Om échte impact te hebben, moeten we vertrekken vanuit onze mensen. Het zijn tenslotte de mensen die het verschil maken. 


Team sustainability 

Ontmoet STAS team sustainability: een multidisciplinair team van collega's dat naast de bestaande taken binnen de organisatie de ruimte krijgt om voor impact te zorgen en zo de organisatie richting duurzaamheid te sturen.  

Van links naar rechts: Mathieu Locquet, marketing expert / Wouter Robeyns, product expert / Sus Benoit, product expert / Floris Vandewalle, homologation expert / Bram De Wolf, health and safety expert


Impact 

Duurzaamheid wordt al te vaak uitsluitend gelinkt aan het beperken van uitstoot. Hoewel uitstoot één van de grootste hordes is die moet worden overwonnen, bestaan er niet altijd realistische alternatieven, met als gevolg dat de discussie, en dus ook de vooruitgang al snel stil valt. Om hiermee om te gaan willen we de discussie verleggen van louter uitstootvermindering naar échte impact. 

De vraag die we onszelf dus stellen is niet "hoe lossen we dit ene probleem zo snel mogelijk op?", maar eerder, "hoe geraken we waar we willen geraken op de lange termijn?" Want enkel door op die manier na te denken kunnen we op een realistische manier actie ondernemen. En actie ondernemen, dat is waar het ons om gaat. 

Het begin van alles 

Het allereerste doel dat team sustainable zichzelf vooropstelt is meteen heel ambitieus: een "interne mind shift". De insteek is dat mensen het verschil maken, dus als we de organisatie willen transformeren, moeten we beginnen met het transformeren van de mensen.  

Om dit te doen werd er eerst gepeild naar de thema's die de collega's zelf belangrijk vinden en zoals dat gaat in een enthousiast team, werden de zaken meteen concreet:  

  • Mobiliteit 
  • Energieverbruik 
  • Duurzame leveranciers 

Door op deze drie grote hoofdthema's in te zetten wil team sustainable zowel binnen STAS als naar de buitenwereld toe bewijzen dat een ommekeer wel degelijk mogelijk is. Ook in een sector die algemeen genomen niet als duurzaam wordt bestempeld.  

We nodigen dan ook al onze partners van harte uit om voor zichzelf dezelfde oefening te maken. Want alleen halen wij het niet, en de revolutie die we willen bewerkstelligen belangt ons allemaal aan. 

Wil je op de hoogte blijven van de inspanningen van Team sustainability 
Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief! 

arrow-left settings