10 geboden voor een gelukkige en veilige STAS medewerker

Tags:
STAS people People
10 geboden voor een gelukkige en veilige STAS medewerker

Safety first! Daar geloven we bij STAS 100% in maar geluk op de werkvloer is even cruciaal. We vinden het noodzakelijk om gelukkige medewerkers te hebben die elke dag graag naar het werk komen. En daar hebben veiligheid en efficiënt werken een grote impact op.

Onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam geeft aan dat gelukkige werknemers productiever zijn, ze leven langer, zijn minder vaak ziek, zijn hulpvaardiger, opener en doen zelfs vaker aan vrijwilligerswerk! Niet enkel voelt de medewerker zich beter in zijn/haar vel, we worden er gezamenlijk beter van! Natuurlijk zijn er heel wat factoren die invloed hebben op geluk op de werkvloer. Denk maar aan je gezondheid, leuke collega’s, teamspirit en de bedrijfscultuur.

Deze intentie zit al volledig verwerkt in onze 5 waarden, samen zorgen ze ervoor dat werken bij STAS echt een plezier wordt.

Vanuit deze 5 waarden hebben we 10 voor de hand liggende richtlijnen uitgeschreven die de waarden concretiseren. Deze richtlijnen hebben we letterlijk in de verf gezet door die in de fabrieken op de muren te schilderen. Zo wordt iedereen dagelijks herinnerd aan wat er belangrijk is.
Uit respect voor iedereen, volgt iedereen die richtlijnen.

 1. Stay alert, don’t get hurt
  Ik werk in veilige omstandigheden, volgens de veiligheidsvoorschriften, met de beschikbare PBM’s en werkkledij. Ik spreek iedereen aan bij het niet volgen van de voorschriften en help actief bij het creëren van een veiligere werkomgeving.
   
 2. Lead by example
  Ik respecteer de diversiteit van de medewerkers in team STAS in elkanders mening, cultuur, nationaliteit, taal, geslacht, leeftijd en elke andere vorm van onderscheid. Ik ben collegiaal en onthoud me van pestgedrag.
   
 3. Keep it (c )lean
  Ik respecteer het bedrijf, de werkpost en het materiaal. Ik leg mijn gereedschap terug op de voorziene plek en laat mijn werkpost achter zoals het hoort. Ik sorteer mijn afval, dim de lichten en sluit de poorten. Ik respecteer het milieu en draag bij aan een betere toekomst.
   
 4. Let’s talk about it
  Ik communiceer tijdig, zowel het positieve als het negatieve en doe dit op een eerlijke, oprechte, constructieve en transparante manier binnen de volledige STAS groep. We groeten elkaar bij aankomst en vertrek en luisteren naar elkaar.
   
 5. Teamwork makes the dream work
  Ik help en motiveer collega’s waar ik kan om samen goed werk af te leveren want in team bereiken we meer dan alleen. Ik geef geen problemen door maar streef naar first time right.
   
 6. Think happy, act happy, be happy
  Ik werk met een positieve ingesteldheid, doe mijn best en neem steeds mijn verantwoordelijkheid. Ik neem initiatief om efficiënter te werken en geef proactief aan wat beter kan of moet.
   
 7. If you act kind and polite, the world will be right
  Ik weerhou mij van diefstal, agressie en geweld.
   
 8. Lost time is never found again
  Ik respecteer de afgesproken werktijd en het begin/einde van een afspraak. Ik verwittig vóór opstart als dit niet lukt want mijn afwezigheid heeft een gevolg voor de aanwezigheid van mijn collega’s.
   
 9. Good agreements make good friends
  Ik eet en drink op de voorziene plek en op het voorziene moment. Ik sorteer daarbij mijn afval zoals het hoort. Ik rook op de voorziene plek volgens de gemaakte afspraken. Drugs en alcohol zijn verboden op het STAS terrein.
   
 10. No cellphone in the STAS zone
  Ik gebruik geen GSM op het STAS terrein tijdens de werktijd, tenzij voor werkaangelegenheden of mits toestemming.

Dankzij deze 10 geboden zorgen we ervoor dat elke STAS’er veilig en graag komt werken. We faciliteren een open, veilige en inclusieve werkomgeving waarbij we iedereen aanmoedigen verantwoordelijkheid te nemen en iets te zeggen wanneer het niet gaat of wanneer iets fout loopt.

Want onze mensen maken STAS.